Terug naar indicaties

GEWRICHTSKLACHTEN

  • RSI
  • gewrichtsontstekingen
  • gewrichtspijn
  • carpaal tunnelsyndroom
  • reumatoïde klachten
  • jicht

Oorzaken en aanpak gewrichtsklachten
Acute aandoeningen van het bewegingsapparaat worden vaak veroorzaakt door ontstekingen van de gewrichten. De chronische aandoeningen ontstaan vaak door een combinatie van factoren. Soms is het immuunsysteem verstoord.
Er kan ook sprake zijn van aanleg, al is dat nooit de enige oorzaak.
Lichamelijke overbelasting, zoals verkeerd en/of teveel bewegen of overgewicht, zorgen vaak voor een verergering van de klacht. Maar ook langdurige emotionele spanning kan de klachten doen toenemen. De behandeling zal er dan ook op gericht zijn om bij zwellingen (ontstekingen), stijfheid en pijn deze klachten te doen verminderen, waarna vervolgens de oorzaak van de gewrichtsklacht zijn aandacht krijgt. Mogelijke oorzaken kunnen zijn: overgewicht, verkeerde voeding, verzuring, een overbelaste lever of andere organen/systemen.